درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

آمریکا


– درخواست وقت سفارت فقط از یک مسیر و با بازه زمانی ۲ الی ۳ ماه ممکن می‌باشد.

– بهتر ویزا شدن از سه کشور مشخص نمی باشد و فقط بستگی به officer دارد. ویزای توریستی دوحالت دارد یا B2 یا B1/B2. ویزای دانشجویی F و فرصت مطالعاتی J می باشد.
– زمان باز شدن وقت ها مشخص نمی باشد.

– علاوه بر مدارک ذکر شده،دانشجویان فرم i20 و فرصت مطالعاتی ها فرم DS219 را ارسال کنند.

-متقاضیان تمام ویزاها،ملزم به تکمیل فرم DS160 می باشند.