درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه


پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا

نوع ویزا : غیر مهاجرتی
مسافر

۲۰۰ هزار تومان

پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا

نوع ویزا : غیر مهاجرتی
همکار

۱۳۰ هزار تومان

پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا

نوع ویزا : مهاجرتی
مسافر

۲۰۰ هزار تومان + ۶۱ لیر

پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا

نوع ویزا : مهاجرتی
همکار

۱۳۰ هزار تومان + ۶۱ لیر

pickup-visa-canada-in-turkey

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت کانادا

وکالت نامه

رسید واریز وجه سفارت

کپی Attachment ایمیل سفارت

اصل پاسپورت