درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

اجتماع فرانسوی زبان کانادا

اجتماع فرانسوی زبان کانادا

اجتماع فرانسوی زبان کانادا

اجتماعات فرانسوی زبان، جمعیت۱ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۱۰ نفره را شامل می شود که فرانسوی زبان اصلی رسمی آنان است. آن ها در ۹ ایالت و سه منطقه ساکن هستند.

ایالت بریتیش کلمبیا

در سال ۲۰۰۶، تعداد جمعیت فرانسوی زبان بریتیش کلمبیا، ۷۰۴۱۰ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

آلبرتا

در سال ۲۰۰۶، تعداد اعضای اجتماع فرانسوی زبان این ایالت، ۶۶۹۹۵ نفر بود که فرانسوی زبان اول آنان محسوب می شد.

ساسکاشوان

در سال ۲۰۰۶، تعداد جمعیت فرانسوی زبان ساسکاشوان، ۱۵۲۲۵نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

مانیتوبا

در سال ۲۰۰۶، تعداد اعضای اجتماع فرانسوی زبان این ایالت، ۴۴۱۱۰ نفر بود که فرانسوی زبان اول آنان محسوب می شد.

اونتاریو

در سال ۲۰۰۶، تعداد جمعیت فرانسوی زبان اونتاریو، ۵۷۸۰۴۰ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد و ۴٫۸ درصد جمعیت را تشکیل می دادند.

نیوبرونسویک

در سال ۲۰۰۶، جمعیت فرانسوی زبان برونسویک، ۲۳۶۱۰۰ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

نووا اسکوتیا

در سال ۲۰۰۶، تعداد جمعیت فرانسوی زبان نووا اسکوتیا، ۳۲۹۴۰ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

پرینس اردوارد آیلند (جزیره شاهزاده ادوارد)

در سال ۲۰۰۶، تعداد جمعیت فرانسوی زبان ساسکاشوان، ۵۱۸۰ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

نیوفاوندلند و لابرادور

در سال ۲۰۰۶ جمعیت فرانسوی زبان ها در الایت نیوفاوندلند و لابرادور به ۲۰۳۰ نفر می رسید که زبان اول و رسمیشان نیز بود.

یوکون

تعداد جمعیت فرانسوی زبان یوکون در سال ۲۰۰۶ ، ۱۲۴۵ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

منطقه شمال غرب

در سال ۲۰۰۶، فرانسوی زبان های منطقه شمال غرب به ۱۰۶۰ نفر می رسیدند و فرانسوی زبان اول رسمیشان محسوب می شد.

نوناووت

در سال ۲۰۰۶، جمعیت فرانسوی زبان نوناووت ۴۶۵ نفر بود که فرانسوی زبان اصلی و رسمیشان به حساب می آمد.

 


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz