درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

اخبار و اطلاعات ویزای غیرمهاجرتی آمریکا

اخبار و اطلاعات ویزای غیرمهاجرتی آمریکا

فاقد شرایط ویزا بودن یعنی چه؟

اگر یک افسر کنسولی تشخیص دهد که طبق قوانین ایالات متحده مجاز به دریافت ویزا نیستید، درخواست ویزای شما پذیرفته نمی شود و بابت این عدم پذیرش، دلیلی به شما ارائه خواهد شد. دلایل بسیاری برای عدم صلاحیت متقاضی برای دریافت ویزا وجود دارند. این دلایل یا همان عدم صلاحیت ها در قانون ملیت و مهاجرت و قوانین مهاجرتی دیگر فهرست شده اند. می توان در موارد خاص ویزای مهاجرتی، برخی از عدم صلاحیت ها را توسط شما که متقاضی ویزا هستید، یا طرف آمریکایی رفع کرد. عدم صلاحیت های دیگر، دایمی هستند. این یعنی هربار شما تقاضای ویزا کنید، طبق همان بخش قانون، فاقد شرایط تشخیص داده خواهید شد مگر این که لغو آن عدم صلاحیت به تایید وزارت امور داخلی برسد. در خصوص لغو عدم صلاحیت، بیشتر بدانید.

برخی از نمونه های عدم صلاحیت ویزا را با مرجع های آن به قانون ملیت و مهاجرت ارائه می کنیم. توضیحات بیشتر در ذیل همین بخش است.

متقاضی ویزا:

  • پروسه ی درخواست ویزا را تکمیل نکرده یا همه مدارک پشتیبان را ارائه نکرده باشد- قانون ملیت و مهاجرت بخش (g)221
  • فاقد صلاحیت لازم برای دسته بندی ویزای مورد تقاضای خود یا رفع شبهه تلاش برای مهاجرت است- قانون ملیت و مهاجرت بخش (b)214
  • در جرایمی چون فساد اخلاقی دست داشته و محکوم شده است- قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲ (a)(2)(A)(i)(I)
  • در جرایمی چون مشکل مواد مخدر دست داشته و محکوم شده است- قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲ (a)(2)(A)(i)(II).
  • دو مورد یا بیشتر محکومیت دارد که بابت آن ها در مجموع حکم زندان ۵ ساله یا بیشتر را دریافت کرده است- قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲ (a)(2)(B)
  • مدارک لازم برای پشتیبانی کافی در ایالات متحده را ارائه نکرده است؛ بنابراین طبق اتهام عمومی عدم صلاحیت او تشخیص داده شده است- قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲ (a)(4).
  • مفاد حقایق را تحریف کرده است یا در تلاش برای دریافت ویزا مرتکب فریبکاری شده است- قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲(a)(6)(C)(i).
  • قبلا طولانی تر از مدت مجاز در ایالات متحده اقامت کرده است- قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲ (a)(9)(B)(i).

برای دریافت فهرست کامل علل عدم صلاحیت دریافت ویزا که در قانون ملیت و مهاجرت موجود است، بخش عدم صلاحیت و لغو قوانین ایالات متحده را مطالعه کنید.

 


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz