درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

بنر ما را در سایت خود قرار دهید


office-worker-in-flat-design_23-2147505171

برای درج وقت سفارت آنلاین در وب سایت خود، باید کد زیر را، در هر قسمت از سایت که قصد دارید وقت های آنلاین نمایش داده شود قرار دهید.

(این کار باید توسط مدیریت وب سایت و یا افرادی که با طراحی سایت آشنایی دارند انجام گیرد)

 

<iframe scrolling="no" src="http://visa.visayar.org/" style=" margin-left: 200px; height: 339px;margin-bottom: -392px; width: 969px;">
</iframe>