درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

جنگل دو هزار و سه هزار

جنگل دو هزار و سه هزار

طبیعت زیبای منطقه دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن

شمال نیوز: طبیعت زیبای منطقه دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن

جاده دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن
جنگل دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابندریاسر دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

دشت سیالان دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

رودخانه سه هزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

روستای یوج سه هزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

سه هزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

عسل محل سه هزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

منطقه سه هزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

آبشار در دل جنگل دوهزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن

آبشار سه هزار
طبیعت منطقه دوهزار وسه هزارتنکابن


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz