درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

حکومت کانادا

Canadian flag flapping in wind, Vancouver

حکومت کانادا “دموکراتیک فدرال” است و توسط دو بخش حکومتی استانی و کشوری اداره می شود. مسئولیت ها و قدرت در بین دولت های استانی و دولت مرکزی (کشوری) تقسیم شده است. ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر، دولت محوری فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت های ایالتی و فرماندار کل (به عنوان نماینده ملکه الیزابت)، تشکیل شده است. رأی دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده این هرم قرار می گیرند. به صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به کانادا اطلاق میشود، اما در واقع این کشور به صورت فدراسیون و زیر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده، اداره میشود. پایتخت کانادا شهر اتاوا است، جایی که در آن مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد. نوع حکومت کانادا، پادشاهی قراردادی (مشروطه) فدرال، همراه با نظام و دموکراسی پارلمانی است. این کشور از ده استان و سه قلمرو جداگانه تشکیل شده که مردم آن چند فرهنگی و به دو زبان مختلف گویش میکنند که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و کانادای متحد را پدید آورده اند. در سطح فدرال، زبان رسمی آن، هم انگلیسی و هم فرانسوی است. نوع حکومت در استانها، فدرالیزم با درجه خود مختاری، بیشتر از دولت فدرال است که این خود مختاری در نوع حکومت قلمروها کمتر به چشم میخورد. هرکدام از این دو بخش، یعنی استانها و قلمروها، دارای فهرستی از سمبل های منحصر به خود هستند اما سمبل ملی کشور، برگ درخت افرا است.

نقش ملکه

پادشاه کشور کانادا ملکه الیزابت دوم است که قانون به امضا و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی می یابد. ملکه الیزابت دوم, مقامی تشریفاتی در کانادا محسوب شده و نماینده وی در سطح دولت فدرال, فرماندار کل و در ایالات, فرمانداران هستند .

 

پارلمان کانادا

پارلمان در کانادا سه بخش دارد. ملکه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا .ملکه الیزابت دوم در راس پارلمان قرار دارد. پس از آن مجلس نمایندگان می باشد. تمام استانهای این کشور دارای پارلمان محلی هستند و اعضای پارلمان فدرال، از سرتاسر ایالات و استانها انتخاب میشوند. رییس حزب اکثریت به عنوان نخست وزیر یعنی بالاترین مقام رسمی، انتخاب می شود و معمولا، کابینه خود را از بین نمایندگان هم حزبی در مجلس تشکیل می دهد. به همین دلیل عملا ساختمان پارلمان و دولت کانادا در یک محل قرار گرفته است.

ساختمان پارلمان

کانادا دارای پارلمانی مرکب از فرماندارکل، مجالس سنا و عوام می باشد. مجلس عوام قوه قانون گذاری ملی است که اعضای آن را مردم انتخاب می کنند. این مجلس مرکب از ۳۰۱ عضو است که اکثر این افراد, اعضای احزاب سیاسی می باشند .

 

دولت کانادا

دولت کانادا از سه بخش تشکیل شده است. دولت فدرال، دولت استانی و دولت شهری. هر یک از این دولت ها مسئولیت خاص خود را دارا می باشند. دولت فدرال مسئولیت اداره کشور به طور کلی را داراست مانند سیاست های نظامی و دفاعی، و یا سیاست خارجی و شهروندی. از طرف دیگر استانها و دولت های محلی مسئولیت برنامههای اجتماعی استان خود را عهده دار هستند .


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz