درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

راهنماهای صوتی آمریکا

مبحث چهارم / نکات وقت سفارت و ویزای امریکا

مبحث پنجم / پیکاپ پاسپورت امریکا از دبی

مبحث ششم / پیکاپ پاسپورت امریکا از آنکارا


مبحث اول / وقت سفارت امریکا

مبحث دوم / مدارک اخذ ویزای امریکا

مبحث سوم / ویزای دانشجویی آمریکا