درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

سوالات متداول درباره ویزای غیرمهاجرتی آمریکا (۴)

سوالات متداول درباره ویزای غیرمهاجرتی آمریکا (۴)

قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲(a)(6)(C)(i)– فریب کاری و تحریف

معنی عدم صلاحیت بابت بخش ۲۱۲(a)(6)(C)(i) قانون ملیت و مهاجرت چیست؟

شما طبق قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲(a)(6)(C)(i) مشمول عدم پذیرش ویزا شده اید زیرا تلاش کرده اید با تحریف عمدی مدارک و یا فریب کاری ویزا دریافت کنید و وارد ایالات متحده شوید. این عدم صلاحیت، دایمی است و هربار که درخواست ویزا بدهید، به همین دلیل با درخواست شما مخالفت خواهد شد.

ممکن است افسر کنسولی به شما پیشنهاد بدهد برای لغو این حالت اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لغو عدم صلاحیت مراجعه کنید.

منظور از تحریف حقایق چیست؟

تحریف یعنی شما حقایقی را به شکلی نادرست ارائه کرده اید و در تلاش برای دریافت ویزا یا ورود به ایالات متحده، صادق نبوده اید. حقایق جزو مستندات محسوب می شوند و به این بخش از قانون ملیت و مهاجرت مربوط می شوند که اگر شما واقعیت را ارائه کرده بودید، مشمول دریافت ویزا یا ورود به ایالات متحده نمی شدید.

قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲(a)(9)(B)(i)– حضور غیرقانونی در ایالات متحده

عدم صلاحیت طبق قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲(a)(9)(B)(i) یعنی چه؟

شما طبق قانون ملیت و مهاجرت بخش ۲۱۲(a)(9)(B)(i) ردصلاحیت شدید یا بابت دریافت ویزا پذیرفته نشده اید زیرا تصور بر این است که در ایالات متحده، حضور غیرقانونی داشته اید اگر:

  • بعد از منقضی شدن تاریخ دوره اقامت مجازتان توسط وزارت امنیت داخلی، محافظت مرزی و گمرکی، بدون اجازه لازم برای تمدید اقامت، در ایالات متحده مانده اید؛ یا
  • بدون دریافت اجازه لازم از محافظت مرزی و گمرکی در ایالات متحده حضور داشته اید.

هنگامی که بابت حضور غیر قانونی، فاقد شرایط محسوب شده باشید تا مدت زمان های زیر واجد شرایط دریافت ویزا نخواهید بود:

  • اگر به مدت ۱۸۰ روز یا بیشتر اما کمتر از یک سال به طور غیرقانونی در ایالات متحده حضور یافته باشید، تا سه سال بعد از عزیمت از ایالات متحده، مجاز به دریافت ویزا نمی باشید؛ یا
  • اگر به مدت یک سال یا بیشتر به طور غیرقانونی در ایالات متحده حضور یافته باشید، تا ده سال بعد از عزیمت از ایالات متحده، مجاز به دریافت ویزا نمی باشید.

ممکن است افسر کنسولی به شما توصیه کند درخواست لغو این حالت را بنمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لغو عدم صلاحیت را مطالعه نمایید.

 


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz