درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

فهرست هزینه های ویزای کانادا (۴)

فهرست هزینه های ویزای کانادا (۴)

بیشتر درخواست هایی که به سفارت ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید.

درخواست اقامت در کانادا به عنوان مقیم دائم

طبقه همسر یا شریک قانونی در کانادا-هزینه ها

درخواست به دلار کانادا
درخواست تکفل (بابت هر درخواست) ۷۵
درخواست کننده اصلی (همسر یا شریک قانونی) ۴۷۵
همسر، شریک قانونی یا شریک زندگی درخواست کننده اصلی، یا در جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد. ۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد و همسر یا شریک قانونی کسی نیست، یا ۱۹ ساله است اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۱۹ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند. ۱۵۰
جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

•          کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

•           ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

درخواست های بشردوستانه

اتباع خارجی که غیرمجاز هستند یا شرایط مندرج در سندها یا مقررات را ندارند، می توانند یک درخواست رسمی در زمینه ملاحظات انسان دوستانه یا ملاحظات سیاست عمومی را ارائه کنند. این کار باید با درخواست اقامت دائم همراه باشد.

درخواست به دلار کانادا
درخواست کننده اصلی ۵۵۰
همسر، شریک قانونی یا شریک زندگی درخواست کننده اصلی، یا در جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد. ۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد و همسر یا شریک قانونی کسی نیست، یا ۱۹ ساله است اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۱۹ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند. ۱۵۰
جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

•          کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

•           ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

طبقه دارندگان ویزا-هزینه ها

درخواست به دلار کانادا
درخواست کننده ۳۲۵

وزیر تابعیت و مهاجرت، ممکن است بر اساس زمینه های سیاست کلی یا بشردوستانه به یک شهروند خارجی فاقد شرایط لازم، وضعیت اقامت دائم اعطا کند.

 

هزینه حق اقامت دائم (RPRF)

اخذ وضعیت اقامت دائم – هزینه ها

درخواست به دلار کانادا
اخذ وضعیت اقامت دائم ۴۹۰

درخواست کنندگان اصلی (به استثنای چند مورد) و همسر و شریک قانونی که همراه آنان به کانادا می آید، باید این هزینه را پرداخت کنند. درخواست کنندگان باید قبل از این که تابعیت و مهاجرت کانادا ویزا اقامت دائم کانادا را برایشان صادر کند یا قبل از این که فرد یک مقیم دائم کانادا شود، این هزینه را بپردازند.

افراد زیر نیازی به پرداخت این مبلغ ندارند:

  • کودکان وابسته که درخواست کننده اصلی یا همسر وی، کودکی که قرا است به فرزندی پذیرفته شود، یا برادر، خواهر، بردارزاده، خواهر زاده یا نوه یتیم؛ و
  • افراد تحت حمایت از جمله پناهندگان کنوانسیون.


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz