درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

فهرست هزینه های ویزای کانادا

فهرست هزینه های ویزای کانادا

بیشتر درخواست هایی که به سفارت ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید.

تابعیت

هزینه ویزای تابعیت

نوع درخواست                                                           به دلار کانادا

حق تابعیت                                                               ۱۰۰

اعطای تابعیت – هزینه بررسی پرونده

نوع درخواست به دلار کانادا
درخواست تابعیت برای افراد بالغ (فرزند خواندگی) ۵۳۰
درخواست تابعیت برای افراد بالغ ۵۳۰
درخواست تابعیت برای افراد بالغ بدون وضعیت که از مادر کانادایی متولد شده اند ۱۰۰
درخواست تابعیت برای افراد کمتر از سن قانونی (فرزند خواندگی) ۱۰۰
درخواست تابعیت برای افراد کمتر از سن قانونی ۱۰۰
حفظ تابعیت ۱۰۰
از سر گیری تابعیت برای افراد بالغ ۵۳۰
از سرگیری تابعیت برای افراد کمتر از سن قانونی ۱۰۰
قطع تابعیت ۱۰۰
قطع تابعیت (برای افراد خاصی که در ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ تابعیت گرفته اند) (r 7.1) – بدون هزینه ۰
درخواست تابعیت برای افراد بالغ بدون وضعیت که از پدر و مادر کانادایی متولد شده اند ۰

هزینه ی تغییر تابعیت

هزینه های بررسی مدارک وضعیت تابعیت

درخواست به دلار کانادا
اثبات تابعیت ۷۵
جستجو برای سابقه تابعیت ۷۵

درخواست اعطای مجوز الکترونیکی سفر، ویزا و اجازه ورود

هزینه های ویزای افراد دارای اقامت دایم

درخواست های خانوادگی

درخواست به دلار کانادا
درخواست تکفل (بابت هر درخواست) ۷۵
درخواست کننده اصلی (همسر، یا شریک قانونی، شریک زناشویی، یا اعضای دیگر خانواده) ۴۷۵
درخواست کننده اصلی، به شرطی که کمتر از ۱۹ سال نداشته باشد و همسر یا شریک قانونی کسی نباشد (ازجمله فرزند وابسته به کفیل، فرزندی که قرار است فرزند خوانده شود، و برادر، خواهر، بردارزاده، خواهرزاده یا نوه یتیم) ۷۵
همسر، شریک قانونی یا شریک زناشویی درخواست کننده اصلی، که تدارک انتقال وی میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که سن وی ۲۲ ساله یا بیشتر است ۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد یا عضو اصلی خانواده درخواست کننده اصلی که ۱۹ سال یا بیشتر سن دارد و به دلیل شرایط بدنی یا ذهنی قبل از ۱۹ سالگی اش، توان تامین مخارج مالی خود را ندارد ۱۵۰
اگر تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

·         کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

·         ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

توجه کنید: اگر در طبقه خانوادگی درخواست ارائه کرده اید، می توانید بعد از این که کفیلتان برای درخواست کفالت تشکیل پرونده داد، هزینه ها را بپردازید.

طبقه افراد دارای شغل آزاد، طبقه کسب و کار نوپا، طبقه مهاجر دارای ریسک سرمایه، سرمایه گذار ایالت کبک یا درخواست کننده طبقه کارآفرینی در کبک

درخواست به دلار کانادا
درخواست کننده اصلی ۱۰۵۰
همسر، شریک قانونی یا شریک زندگی درخواست کننده اصلی، یا در جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد. ۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد و همسر یا شریک قانونی کسی نیست، یا ۱۹ ساله است اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۱۹ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند. ۱۵۰
جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

·         کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

·         ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

طبقه های دیگر درخواست کنندگان

طبقه های اقتصادی (از جمله Express Entry)

متخصصان فدرال، متخصصان ایالت کبک، تاجران فدرال متخصصان ، طبقه با تجربه کانادا، برنامه پرستاری و نامزدهای مشروط
درخواست به دلار کانادا
درخواست کننده اصلی ۵۵۰
همسر، شریک قانونی یا شریک زندگی درخواست کننده اصلی، یا در جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد. ۵۵۰
عضو خانواده درخواست کننده اصلی که کمتر از ۱۹ سال سن دارد و همسر یا شریک قانونی کسی نیست، یا ۱۹ ساله است اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۱۹ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند. ۱۵۰
جایی که تدارک انتقال میسر شده باشد، عضو خانواده درخواست کننده اصلی که:

•          کمتر از ۲۲ سال دارد، مجرد است، رابطه شراکت قانونی با کسی ندارد

یا

•           ۲۲ سال و بیشتر دارد اما به دلیل شرایط بدنی و ذهنی مانند قبل از ۲۲ سالگی اش، قادر نیست مخارج مالی خود را تامین کند

۱۵۰

 


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz