درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

مدارک ویزای ایتالیاitaly

۱۲Withlogاصل گذرنامه امصا شده با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر

دو قطعه عکس رنگی که قدیمیتر از ۶ ماه نباشد سایز ۴۰۵X305

اصل وترجمه رسمی شناسنامه

مدارک شغلی (برگه اشتغال به کار با قید تاریخ مرخصی و میزان حقوق و سابقه کاری آگهی تاسیس وتغیرات شرکت جواز کسب)

پرینت حساب ۳ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی

اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج

اصل و ترجمه رسمی سند ملکی باغ و …(که به نام فرد متقاضی می باشد.)