درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

در مطلب گذشته در رابطه با مقاطع تحصیلی در امریکا صحبت کردیم، اما در این مطلب می خواهیم به نحوه ی ارزشیابی مدارک تحصیلی در امریکا بپردازیم. مدارک‌ Associate Degree که از مراکز آموزش‌ عالی‌ و کلیه‌ مدارک‌ دانشگاهی آکادمیک امریکا با ۲ یا ۳ سال‌ تحصیل، که معادل‌ گذراندن حداقل‌ ۷۲ واحد است به شرط‌ تحصیل‌ پیوسته است.‌

۱‌- مدارک‌   Associate Degree که از مراکز آموزش‌ عالی‌ و کلیه‌ مدارک‌ دانشگاهی آکادمیک امریکا با ۲ یا ۳ سال‌ تحصیل، که معادل‌ گذراندن حداقل‌ ۷۲ واحد است به شرط‌ تحصیل‌ پیوسته است‌ که‌ حتی مدرک ‌Bachelor  هم اخذ نمی‌شود، در صورتی که‌ دیپلم‌ دبیرستان را داشته باشید، دوره ی کاردانی هم  ارزشیابی‌ می‌گردد. اگر از ۷۲ واحد گذرانده شده ، حداقل‌ ۳۶ واحد آن دروس تخصصی‌ باشد، کاردانی‌ با گرایش‌ مربوط‌ ارزشیابی‌ می‌گردد.

۲- مدرک Bachelor که بعد از دیپلم‌ دبیرستان اخذ می شود، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌گردد.

تبصره: درصورتی که‌ مدرک‌ دیپلم ‌دبیرستان نداشته باشید، در کمیسیون ‌ارزشیابی بر اساس‌‌ مدارکی‌ که ارایه کرده اید، نظر می‌دهد.

 ۳- مدرک‌Master   به شرطی که مدرک کارشناسی شما، از دانشگاه ‌های‌ گروه‌ ۱و ۲ را باشد، کارشناسی‌ارشد ارزشیابی‌ می‌ گردد.

تبصره: مدارک ‌ Master که‌ از مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نام آنها در فهرست‌ دانشگاه ‌های‌ گروه‌های‌ ۱ و ۲ نیامده باشد، اخذ گردیده باشد به‌ شرطی که معدل‌ شما ۸/۲ از ۴ باشد به عنوان مدرک کارشناسی ارشد ارزشیابی می گردد و در صورتی که معدلی پائین تر از ۸/۲ از ۴ داشته باشید از طریق ارزیابی توانمندی های علمی – پژوهشی و حرفه ای شما در  آزمونی که از شما گرفته می شود، ارزشیابی می شود.

 ۴- مدارک Engineer Degree و Specialist را در صورتی که مدارک Master را داشته باشید،‌ کارشناسی ارشد در تخصصی که یاد کرده ایم ارزشیابی می گردد و یا صحت صدور آن با نظر کمیسیون ارزشیابی، تایید می گردد.

 ۵- مدارک‌Ph.D. ، را دکترا ارزشیابی‌ می‌شود.

‌تبصره: مدارک‌Ph.D.  که در مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نام آنها ‌در فهرست ‌دانشگاه‌ های ‌گروه‌ ۱و ۲ ثبت ‌نشده‌ است، به ‌شرط ‌آنکه ‌یک ‌مقاله ‌علمی ‌از پایان ‌نامه‌ دوره ‌دکترا که در نشریات‌ معتبر بین ‌المللی‌ و غیر محلی با نمایه بین المللی ارائه دهد، مدرک دکترا آنها ارزشیابی‌ می‌گردد.

 ۶- مدارک Doctor of Science/ Doctor of Public Administration / Doctor of Engineering / Doctor of Education   مثل مدارک Ph.D. ارزشیابی می گردد، با این تفاوت که عنوان لاتین مدرک در رای صادره درانتهای آن درج می گردد.

 ۷- ‌ مدارکی که از کلیه‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ های‌ امریکا صادر می شود، در کشورهای دیگر بر حسب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ کشور ارزشیابی‌ می‌ گردد.

 ۸- ‌مدارک‌ آن دسته از دانشگاه ‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در زمانی که‌ دانشجو شروع‌ به‌ تحصیل‌ کرده باشد، در کتاب‌Higher Education Directory   توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه‌ امریکا‌ معتبر شناخته‌ نشده‌ باشد، ارزشیابی‌ نمی‌گردد.


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz