درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

نظام حقوقی آمریکا

نظام حقوقی آمریکا

در سال ۱۹۴۷، یعنی پنج سال بعد از اینکه کریستف کلمب در قاره آمریکا لنگر انداخت، یک دریا نورد ونیزی به عنوان نماینده پادشاهی انگلستان به نیوفنلاند رسید. این مسافرت بعدا مبنای ادعای انگلساتن نسبت به آمریکای شمالی شد.
کریستف کلمب هرگز سرزمینی را که بعداٌ ایالات متحده آمریکا نام گرفت ندید و کم کم به مرور زمان ایالات متحده شکل گرفت.
یکی از مشخصه های حقوق آمریکا وجود یک نظام قانون اساسی است که در آن نظام فدرالی پذیرفته شده و حاکمیت بین دولت مرکزی و دولت های محلی توزیع شده است. برای حفظ تعادل بین اختیارات دولت فدرال و دولت های محلی و حفظ حقوق اساسی ملت یک نظام قضایی مستقل ایجاد شده است.
دادگاه عالی فدرال آمریکا با همکاری دادگاه های پایین تر عهده دار پاسداری از حقوق ملت، حفظ تعادل بین اختیارات دولت فدرال و دولت های محلی و مراقبت از تفکیک قواست.
دادگاه های آمریکا و به خصوص دادگاه عالی فدرال نقش بسیار مهمی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و شخصی مردم دارد که نظیر آن در هیچ جا وجود ندارد. همین امر موجب شده است که دادگاه های آمریکا فراتر از مفاهیم و نظریه های حقوقی به مصالح و منافع نیز توجه کنند.
تدوین و انتشار قانون در قالب مجموعه ای قانونی انجام می گیرد. در آمریکا نقش هیئت منصفه در دعاوی حقوقی بیش از هر کشور دیگری است.
به طور خلاصه با توجه به ویژگی های حقوق آمریکا برخی آن را یک نظام حقوقی مستقل قلمداد کرده اند. این امر بیشتر ناشی از این واقعیت است که شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها روز به روز از حالت محلی خارج و به صورت بین المللی و جهانی در می آید و در نتیجه روز به روز دیدگاه ها و اندیشه های حقوقی به همدیگر نزدیک می شود. اگر ملاک برای قرار دادن یک نظام حقوقی در یک نظام حقوقی در یک خانواده این حقیقت باشد که حقوقدانان به راحتی بتوانند با نظام های متعلق به آن خانواده ارتباط یابند، میتوان از جهات بسیاری حقوق آمریکا را جزء خانواده کامن لو محسوب کرد.


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz