درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

نقش سازمان بهداشت منطقه ای و ایالتی کانادا

نقش سازمان بهداشت منطقه ای و ایالتی کانادا

در کشور کانادا، مدیریت و ارائه خدمات مراقبت بهداشتی جز وظایف مسئولین مناطق و ایالت هاست که تحت نظارت قانون و مقررات سلامت کانادا قرار دارد. هزینه ی ارائه این خدمات در ایالات و مناطق کانادا به کمک دولت فدرال و از منبع در آمدهای مالیاتی تامین می شود.

خدمات مراقبت بهداشتی شامل مراقبت‌های بهداشتی اولیه توسط بیمه‌گذار (مانند خدمات پزشکی و دیگر متخصصان بهداشتی) و مراقبت در بیمارستان است و اکثر مخارج بهداشتی ایالتی و منطقه‌ای را دربرمی‌گیرد.

سازمان های بهداشتی ایالات و مناطق کانادا بعضی از خدمات مکمل سلامتی را ارائه می‌دهند که تحت پوشش قانون سلامت نیست؛ مانند داروهای تجویزی. میزان و حوزه پوشش مزایای تکمیلی در مناطق مختلف کانادا متفاوت است.


دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz