درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

واریزی ویزای کاناداvisa-payment-canada

۱۲Withlog

واریزی ویزای کانادا

برای اخذ ویزای خود هزینه هایی را به اداره مهاجرت باید پرداخت کنید. لیست این هزینه ها برای ویزاهای مختلف به شرح زیر می باشد:

هزینه های ویزای توریستی:

اپلیکیشن هزینه به دلار کانادا
چندبار ورود ۱۰۰
یک بار ورود ۱۰۰
ویزای ترانزیت (کمتر از ۴۸ ساعت در کانادا) ۰
اقامت موقت در کانادا به عنوان بازدیدکننده ۱۰۰

هزینه های ویزای شغلی:

اپلیکیشن هزینه به دلار کانادا
اجازه شغل ۱۵۵
اجازه شغل – حداکثر هزینه برای گروه ۳ نفره ۴۶۵
ویزای تحصیلی ۱۵۰

هزینه های ویزای تحصیلی:

اپلیکیشن هزینه به دلار کانادا
اجازه شغل ۱۵۵

هزینه های انگشت نگاری:

شهروندان برخی کشورها (ازجمله ایران) باید برای اخذ ویزای توریستی، تحصیلی و یا شغلی بایومتریک ( انگشت نگاری و عکس) انجام دهند.

اپلیکیشن هزینه به دلار امریکا
فردی ۸۵
جمعی از هنرمندان- ۳ یا بیشتر ۲۵۵