درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

پیکاپ ویزای کانادا در امارات


پیکاپ ویزای کانادا در دبی

نوع ویزا : غیر مهاجرتی
مسافر

۳۵۰ هزار تومان

پیکاپ ویزای کانادا در دبی

نوع ویزا : غیر مهاجرتی
همکار

۲۵۰ هزار تومان

pickup_visa_canada_in_emirates

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت کانادا

وکالت نامه

رسید واریز وجه سفارت

کپی Attachment ایمیل سفارت

اصل پاسپورت