درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

پیکاپ پاسپورت سفارت انگلیس

پیکاپ پاسپورت سفارت انگلیس

 پیکاپ پاسپورت انگلیس به صورتیست که حضور مسافر در روز مصاحبه الزامیست و سفارت انگلیس (ورلد بریدج ) اصل پاسپوت فعلی ، اصل پاسپورت های قبلی و اصل و ترجمه ی پاره ای از مدارک را از متقاضی دریافت میکنند و روزی که مدارک آماده ی پیکاپ هستند اصل تمامی این مدارک را نماینده ی رسمی این مرکز دریافت میکند.

به علت اینکه سفارت انگلیس اصل پاسپورت مسافر را نگه میدارد مسافران بدون پاسپورت و با دریافت برگه ی عبور از سفارت خانه های ایران واقع در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردنند.

دریافت برگه ی عبور از آنکارا :
مسافر بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلیس (ورلد بریدج) با مراجعه به سفارت ایران در آنکارا واقع در آدرس زیر میتوانند برگه ی عبور خود را دریافت نمایند.

Tehran Cad. No. 10, Kavalikdere, Ankara
Tel. : +90 312 4682820-21 , 4683357

دریافت برگه ی عبور از استانبول :
مسافر قبل از وقت مصاحبه ی انگلیس خود به کنسولگری ایران واقع در آدرس زیر مراجعه میکند و بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلیس ( ورلد بریدج )برای دریافت برگه ی عبور دوباره به کنسولگری ایران مراجعه میکند.

Ankara Caddesi No. 1 Cagaloglu/Istanbul

۵۱۳۸۲۳۰,۵۱۳۸۲۳۱,۵۱۳۸۲۳۲,۵۱۳۸۲۳۳ (۰۰۹۰۲۱۲)

شادو سربلند باشید

دیدگاه بگذارید

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz