درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: ایالت متحده

پل معلق گلدن گیت امریکا
in آمریکا

ساختار حکومت در ایالت متحده

مستعمرات سیزده گانه انگلستان در آمریکا در قالب پنجاه ایالت از انگلستان استقلال یافتند و مجموعاٌ کشور ایالت متحده آمریکا را تشکیل دادند.بنابراین ساختار حکومتی ایالات متحده امریکا بر مبنای نظام فدرالی پایه ریزی شده است. در این نظام هر ایالت قوای اجرایی، قانونگذاری و...

ادامه مطلب

0
۰۱ دی ۱۳۹۴