درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: دادگاه عالی فدرال آمریکا

نظام حقوقی آمریکا
in آمریکا

نظام حقوقی آمریکا

در سال ۱۹۴۷، یعنی پنج سال بعد از اینکه کریستف کلمب در قاره آمریکا لنگر انداخت، یک دریا نورد ونیزی به عنوان نماینده پادشاهی انگلستان به نیوفنلاند رسید.

0
۲۷ آذر ۱۳۹۴