درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: درخواست ویزای کانادا

فهرست هزینه های ویزای کانادا (۴)
in کانادا

فهرست هزینه های ویزای کانادا (۴)

بیشتر درخواست هایی که برای دریافت ویزای کانادا به سفارت ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید(قسمت چهارم)

0
۱۵ بهمن ۱۳۹۴
فهرست هزینه های ویزای کانادا
in کانادا

فهرست هزینه های ویزای کانادا

بیشتر درخواست هایی که برای دریافت ویزای کانادا به سفارت ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید.

0
۱۵ بهمن ۱۳۹۴