درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: شش بازار معرکه دبی

شش بازار معرکه دبی
in دبی

شش بازار معرکه دبی

در دبی بازار هایی وجود دارد که هر کدام مخصوص به یک محصول می باشد. بازار های یکی از مجتمع های سنتی عربی به شمار می روند و برای شهروندان دبی، بسیار اهمیت دارند.

0
۱۲ بهمن ۱۳۹۴