درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: قلعه های دیدنی و زیبا در دنیا،سفر دور دنیا،جاذبه هاي جهان،گردشگري،سفر

قلعه های دیدنی و زیبا در دنیا
in عمومی, گردشگری

قلعه های دیدنی و زیبا در دنیا

بیشتر ما با قصرها در قصه هایمان آشنا هستیم. در زمان قدیم بیشتر پادشاهان انواع قصرها را برای خود به منظور حفاظت و امنیت میساختند و بعضی از این قصرها هم چنان صلابت خود را حفظ کرده و بنای آنها سالم مانده. در این مطلب زیباترین این قصرها را معرفی میکنیم

0
۱۳ بهمن ۱۳۹۴