درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: هیوستون

چهارمین شهر پرجمعیت آمریکا
in آمریکا

چهارمین شهر پرجمعیت آمریکا

هیوستون با داشتن جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر چهارمین شهر پر جمعیت در ایالت متحده امریکا است. کشف نفت در این شهر باعث رشد جمعیت در این منطقه شد. موقعیت بندری و همچنین صنعت راه آهن هم تاثیر بسزایی در ترقی و پیشرفت شهر...

ادامه مطلب

0
۰۱ دی ۱۳۹۴