درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: ویزای غیر مهاجرتی آمریکا

مدارک لازم برای اخذ ویزای غیرمهاجرتی آمریکا
in آمریکا

مدارک لازم برای اخذ ویزای غیرمهاجرتی آمریکا

قبل از مصاحبه با افسر کنسولی، باید طبق راهنمایی های زیر، همه مدارک مربوط را تهیه کنید. به شما توصیه اکید می کنیم مدارک خود را زودتر تهیه کنید.متقاضی و همه اعضای خانواده که همراه وی به ایالات متحده می روند باید اصل مدارک یا کپی های معتبر (یعنی با مهر برابر اصل) مدارک زیر را از اداره، مقام یا نهاد مربوطه کشور خود تهیه کنند. لازم است کپی هر کدام از مدارک نیز با ترجمه مدارک مورد نیاز آن ها، همراه شما در مصاحبه ویزا در سفارت خانه یا کنسولگری ایالات متحده باشد.

0
۲۹ بهمن ۱۳۹۴