درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: ویزای نامزدی امریکا، K2، K1، اقامت امریکا

ویزای K-2
in آمریکا

ویزای اقامت امریکا K-2

واجدین شرایط برای ویزای نامزدی می توانند فرزندان خود را نیز از طریق ویزای K2 به امریکا بیاورند. به این منظور والدین باید برای فرزندان خود درخواست ویزای K2 را بدهند.

0
۱۳ آذر ۱۳۹۴