درباره ایران آنکارا
مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته و در ترکیه با نام “ایران آنکارا” و در ایران با نام “نیلگام سفر آلما” به ثبت رسیده است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ این مجموعه بیشتر تمرکز کار خود را بر روی کشورهای بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا قرار داده است. هرچند که دریافت ویزای امارات نیز از قدیم در دستور کار ما بوده و اين بخش در حال حاضر با نام آلما توريسم در حال فعاليت است.
جستجو

Tag: گردش در لبنان

صخره های عشق در بیروت
in لبنان

صخره های عشق در بیروت

این صخره ها در غرب شهر بیروت قرار گرفتند. دلیل اینکه به این صخره ها، صخره های عشق می گویند این است که بعد از مرگ یک هنرپیشه معروف شهر ۳ تن از هوادارانش به بالای این صخر رفته و خود را به پایین پرت می کنند، بعد از آن هم این صخره به نمادی تبدیل می شود که هرکسی عاشق باشد و عشقش را از دست بدهد این صخره را برای مرگ انتخاب می کند! این صخره ها یکی از مهمترین مناطق گردشگری بیروت محسوب میشود.

0
۰۶ اسفند ۱۳۹۴